Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Studenti 4. ročníku v Oboře

Studenti 4. ročníku v Oboře

Dne 3. října jsme navštívili s naší lektorkou Marcelou Langrovou v rámci českopisu Oboru, kde jsme si prohlédli kostel sv. Kateřiny ze 14. století. Dozvěděli jsme se, že v 16. století byla u něj postavena věž s výraznými kordonovými římsami. Roku 1731 nahradil původní stavbu nový kostel a ten se takto dochoval až doposud. V sousedství kostela se nachází velká fara s hospodářským zázemím, která v současnosti patří soukromníkovi.

Kostel je udržován, v roce 2008 proběhla důkladná rekonstrukce a konají se zde koncerty. Ovšem nejdůležitější událostí je mše na Kateřinu, letos konané 23. listopadu, na kterou jsme byli srdečně pozváni.

Poté jsme navštívili hned vedle kostela kovárnu, kterou nás provázel sám majitel pan Luděk Lůžek. Již před kovárnou nás ohromila „italská zahrada“, kdo neví, má možnost se podívat. V samotné kovárně na nás dýchala historie ze všech stran, ať už sgrafita od profesora Mirvalda z roku 1958, fragmenty z přestavby domu U Tří lip, stará kašna, samotná dílna a výrobky, které čekají na finální podobu. Úžasné!

Na konci našeho putování za historií jsme ještě navštívili kostel sv. Vavřince v Černčicích, odkud je jeden z nejnádhernějších výhledů na České středohoří.

 

studentka Jitka Čápová