Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Studentka lektorkou

Studentka lektorkou

Na podzim roku 2013 mě požádala Jana Ptáčková, studentka UJEP v Ústí nad Labem z katedry učitelství pro druhý stupeň oboru výtvarná výchova a český jazyk, o spolupráci.

V rámci své bakalářské práce řeší otázky výstavního prostoru Galerie Benedikta Rejta v Lounech a jejího využití. Vybrala si tuto stavbu, protože jsou u ní tak velké rozpory v názorech lidí na její vzhled a využití. Na jedné straně řada i mezinárodních ocenění od uznávaných členů komisí architektů, na straně druhé velký odpor k šedé barvě na stěnách, dřevěným roštům a sloupům před budovou a nehezkým instalacím výstav autorů, které neoslovují obyvatelstvo regionu, zejména když ví, jaké úžasné sbírky místních autorů galerie vlastní. Velká kritika občanů směřuje k nenaplněnosti celého původního projektu Emila Přikryla.

Jana Ptáčková pracovala s malou částí veřejného prostoru přístupného veřejnosti tak, že nechala studentky Třetího věku oboru umění tady a teď vytvořit mapu – plánek prostoru galerie a zakreslit do něj pomocí svých originálních značek to, co je na architektonickém řešení prostoru zaujalo a považují za důležité, zajímavé a neobvyklé. Do takto vytvořené mapy studentky instalovaly vlastní výstavu z reprodukcí známých výtvarných děl malířů napříč žánry a staletími.

Jak se jim to povedlo, si můžete prohlédnout na fotografiích Miloše Makovského.

 

lektorka Věra Pokorná

 

Fotogalerie

Fotogalerie M. Makovského