Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Výlet do Opočna

Výlet do Opočna

Dne 28. listopadu 2013 navštívili studenti českopisu 4. ročníku Třetího věku obec Opočno.

Po příjezdu se nás ujali pánové Černý a Richter. Pan Černý ze žateckého muzea nás provedl putovní výstavou s názvem Doteky vody, instalovanou v budově bývalé školy. Vysvětlil nám pojem „malnický řasák“ a jeho vznik v době prvohor. Dovolil nám, abychom kameny s otisky prvohorních živočichů, nalezených v lokalitách v Malnicích, Březně u Postoloprt a u Hasiny, brali do rukou a důkladně je prozkoumali. Otisky byly nejen v řasáku, ale i v opuce a břidlici. Vyskytovaly se i různé slepence a pískovec.

Poté jsme navštívili místní kostel. Byl založen pány z Opočna s erbem se znakem hříče, o kterém chybí historické prameny. Po požáru zůstala zachována pouze věž. V její přízemní části je na pilíři vidět znak hříče, což je ostruha se třemi hroty. Najít zde můžeme i konzole ve tvaru lidských hlav s velmi výraznými obličeji. Kostel na původním místě pak nechali přebudovat páni z rodu Kolowratů.

Ve starých zápisech se uvádělo, že v Opočně byla tvrz, kde bylo správní středisko oblasti. Nebylo však známo umístění. Zajímavé je, že při opravě vodovodního potrubí byly objeveny základy této tvrze a příkop, který ji obklopoval.

Procházku obcí jsme zakončili u Brodu Oldřicha a Boženy na konci obce. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan a také podle místní pověsti potkal přemyslovec Oldřich Boženu Křesinovou, svou budoucí manželku, právě zde. Na tabuli u Brodu je uvedeno, že historici připouštějí možnost setkání i jinde než na Peruci. Obyvatelé Opočna však jsou o své pravdě přesvědčeni a místo setkání znají úplně přesně. Okolí Brodu je pěkně upraveno a vede tudy i cyklostezka.

Při rozloučení nás náš průvodce obcí Opočno pan Černý pozval na výstavu o archeologických a geologických výzkumech na území Žatecka, kterou plánují instalovat v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci v květnu příštího roku.

S výletem jsme byli velmi spokojeni a hlavně jsme se dozvěděli spoustu nových věcí z našeho regionu.

 

Hana Hlouchová, studentka 4. ročníku