Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Za kostelem svatého Šimona a Judy

Za kostelem svatého Šimona a Judy

Dne 21. listopadu 2013 třetí ročník vlastivědy navštívil obec Lenešice. Před kostelem nás přivítal pan Plaček, který nás provázel a zajímavě vyprávěl o historii kostela svatého Šimona a Judy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Roku 1324 jsou již Lenešice uváděny jako majetek postoloprtského kláštera. Lenešice průběhem století změnily několikrát majitele. V obci byl roku 1262 postaven kostel svatého Šimona a Judy. Jedná se o jednu z nejstarších památek Lounska, kterou postavil opat postoloprtského kláštera Bertold. Během staletí prošel mnoha přestavbami. Poslední, která proběhla v roce 1800, se stala osudnou pro jeho románskou věž. Ta se 3. července 2008 zřítila. O znovupostavení repliky zřícené věže se snaží Lenešický okrašlovací spolek, kam dárci posílají finanční částky na účet sdružení, nebo dárcovské SMS na cihlu kostela.

Letos zmizel z povrchu země také komín lenešického cukrovaru. Při úklidu suti pomáhali vězni z Bělušic. Očistili čtyřicet tisíc cihel ze staré cukrovarské ubytovny, které budou použity na stavbu zříceného kostela svatého Šimona a Judy. Jde o staré vypálené cihly, které podle památkářů mohou být při rekonstrukci využity.

Po prohlídce kostela jsme navštívili knihovnu, kde proběhla výstava podzimní dekorace. Paní knihovnice nás pohostila čajem a dobrou buchtou. A tím naše dopolední prohlídka skončila.

 

Eva Pavlíková, 3. ročník