Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Esoterická místa v okolí Loun

Esoterická místa v okolí Loun

Dne 7. května jsme s předmětem vlastivěda procházeli esoterická místa v okolí Loun. Jako první jsme navštívili železitou studánku sv. Blažeje, kde nám současný majitel pan Janda, vyprávěl o zajímavé historii tohoto místa. Byla postavena roku 1610 jako součást bahenních lázní. Kostelík byl postaven o 10 let později. V současné době je kostel prázdný, podlaha rozebrána, protože byla domněnka, že jsou zde uloženy ostatky sv. Anežky České.

Poté jsme odjeli na velmi impozantní místo v Žerotíně, kde měl hradní opevnění Plichta ze Žerotína, jenž bojoval po boku Jana Lucemburského. V této době nechal stavět v blízkém Panenském Týnci klášter klarisek, který jsme také navštívili, jenž svou velikostí předčí mnohem známější kostel sv. Mikuláše v Lounech. Při jedné z bitev však Plichta zahynul a pro nedostatek finančních prostředků nebyl klášter nikdy dostavěn.

Další naše zastávka patřila Menhiru v Klobukách. Dnes je tato památka krásně upravena, ale jen zásluhou klobuckých obyvatel, neboť v roce 1852 jej porazila vichřice. Výlet byl vydařený a těšíme se na další zajímavosti v našem okolí.

 

studentka Libuše Slavíková, 1. ročník

 

Fotogalerie