Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Hrady a zámky objevované a opěvované

Hrady a zámky objevované a opěvované

Studenti třetího věku oboru vlastivěda navštívili v Jízdárně Pražského hradu velkolepou výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované.

Při vstupu nás symbolicky přivítala starobylá vrata z Karlštejna, která pamatovala kroky Karla IV. Ve vstupní části expozice se největší pozornosti těšil Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století. K zamyšlení nás přivedly veliké obrazy zobrazující mýtické postavy našich dějin: Kroka, Libuši a Přemysla. V středověké části všechny ohromila krása relikviáře sv. Maura z Bečova, cenné zlatnické památky a jedinečného díla evropského i světového významu. Obdivovali jsme i další památky ilustrující středověk: obrazy Mistra Theodorika, relikviář sv. Václava (součást Svatováclavského pokladu), tzv. karlštejnský poklad (soubor obdivuhodného vybavení a liturgických předmětů hradu Karlštejna). Pokochali jsme se nádherou svatováclavské koruny. Naši pozornost samozřejmě vzbudily i předměty z období renesance a baroka – kovaná pestrobarevná mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci a zajímavě naaranžovaný prostřený jídelní stůl. Okouzlil nás i výjimečný kabinet z Českého Krumlova. K přemýšlení o lidském poslání nás přímo vyzývala monumentální Braunova Alegorie Pýchy. Se zájmem jsme prohlíželi desítky uměleckých děl a kuriozit z celého tehdy známého světa, které shromáždili majitelé našich zámků a sídel. Z rozměrných exponátů zaujal především stříbrný kandelábrový svícen z roku 1845 a automobil Benz 16/40 Karla V. ze Schwarzenbergu. Z písemných památek jsme si pečlivě prohlédli deník a skicáře Karla Hynka Mácha, závěť prezidenta T. G. Masaryka a Plečnikovy úpravy Pražského hradu.

Po zhlédnutí výstavy můžeme říci, že přání autorů výstavy se zcela splnilo, neboť to nejkrásnější z českých hradů a zámků, těch 600 střípků nesmrtelných skvostů vzbudilo hrdost a obdiv nad zručností našich předků. Nejen my jsme odcházeli nadšeni a okouzleni z této ojedinělé výstavy.