Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Lounští knihovníci prolomili limity návštěvnosti

Lounští knihovníci prolomili limity návštěvnosti

Městská knihovna Louny zveřejňuje výsledky své celoroční práce, tým zaměstnanců knihovny může být naprosto spokojen s přízní návštěvníků a čtenářů. V číslech dopadl rok 2014 skvěle, porovnání s rokem 2013 v hlavních statistických údajích: knihovnu navštívilo 157 738 lidí (+8102), počet registrovaných čtenářů zůstává v podstatě stejný 4164 (-18), z toho dětí do 15 let věku 1333, právě u této kategorie dochází k poklesu.

Nejstarší čtenářkou je paní Sofia, ročník narození 1921, nejmladší čtenář se narodil v únoru 2014. Z celkového počtu čtenářů je 67,31 % čtenářek!

Čtenáři si se celkem půjčili 291 639 dokumentů (+6318), navštívili 1153 (+150) lekcí, seminářů, kulturních a vzdělávacích akcí a pořadů.

Nejoblíbenější knihou u dospělých čtenářů beletrie je Padesát odstínů šedi (James, E. L.) - 60x půjčeno, v naučném oddělení: kniha Louny - historie, kultura, lidé - 36x. Nejoblíbenějším časopisem je Reflex s 650 výpůjčkami.

Děti si nejčastěji půjčily v beletrii Simpsonovi - zuby jektající děsiál (comics) - 41x, v naučné literatuře  Gumičkování ( MacCann, John) - 57x, vítězným časopisem je Bravo - 680 výpůjček. Hudební oddělení má dva favority: DVD Hledá se Nemo - 56 výpůjček a CD  Best of (Tina) - 28 výpůjček.

Nejnavštívenější akcí byl První reprezentační knihovnický ples - 400 návštěvníků,  Bookni si! (375), Noc s Andersenem (350), Masopustní průvod (300) a Ukrajinský den (300).

Tradičně největším tahákem je projekt Třetí věk. V devátém roce cyklu je zapsáno 291 studentů, z 85 % jsou to studentky, počet zcela nových studentů je 62, vyučuje se 22 předmětům v 49 studijních skupinách. Průměrný věk studentů je 66 let věku, každý má průměrně zapsáno 2,58 předmětu. Zcela nejoblíbenějším předmětem je trénování paměti, historie a evropis.

Knihovna to nejsou jen knihy. Již pátým rokem je knihovna poskytovatelem sociální služby.

Sociálně terapeutická dílna Jeroným na závěr loňského roku ukončila práci v projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Během dvou let poskytla sociální službu celkem 18 uživatelům, kteří docházeli na jednotlivé nácvikové programy. Z těchto osmnácti se během projektu podařilo dvěma najít pracovní uplatnění.

Vedle svého provozu na Mírovém náměstí je důležitou součástí Klub(ovna) Luna, půjčovna v Domově pro seniory a také všech 36 místních lidových knihoven, které má lounská knihovna ve své péči. Právě na propagaci kultury v regionu byl zaměřen projekt Kultura za humny a Města čtou.

Knihovna byla loni financována nejen z rozpočtu města, ale také velmi významně z prostředků Ústeckého kraje, Národní knihovny, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva vnitra ČR. Podrobné informace o rozpočtu i dalších statistických údajích a aktivitách je možné najít ve výročních zprávách na stránkách www.mkl.cz.

Ve všech provozech knihovny pracuje 22 zaměstnanců, jejich věkové složení je od 23 let věku do 59 let věku, 6 mužů a 16 žen, vedle nich je to řada lektorů-externistů a v neposlední řadě obrovská skupina dobrovolníků, zvláště je třeba zmínit slavný Spolek paní, dam a dívek. Pro ředitelku knihovny je letošní rok desátým, kdy pracuje pro lounské čtenáře.

Rok 2015

V roce 2015 čekají knihovnu významná kulatá výročí - v srpnu to budou 5. narozeniny v domě č. 1, v září 10. výročí projektu Třetí věk.

Knihovna se letos může, po povinné přestávce vítězů, přihlásit do soutěže o nejlepší českou knihovnu a také do prestižní soutěže Kamarádka knihovna. Zaměstnanci knihovny se budou především snažit udržet nastavenou úroveň služeb.

Poděkování patří všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům.

-dk-