Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Návštěva zámku a bývalého mlýna v Pátku

Návštěva zámku a bývalého mlýna v Pátku

Na tuto exkurzi jsem se těšila, neboť jsem z Peruce a Pátek je naše tzv. satelitní obec. Ale hlavně jsem se těšila na naši průvodkyni milou paní Milenu Hubičkovou, kterou znám již léta. Očekávání mne nezklamalo! Paní Hubičková nás upřímně přivítala jako „staré známé“ a hned nám začala zasvěceně a vyčerpávajícím způsobem vyprávět o historii nejen zámku, ale i samotné obce. A nejen to. Předala nám i něco navíc – pohodu a laskavost. Nazvaly (byly jsme pouze ženy) jsme ji Zámeckou paní, protože se k nám po celou dobu chovala jako k milé návštěvě, na kterou se těšila a kterou ráda vidí. Ano, paní Hubičková je vzdělaná, chytrá dáma, která má navíc „srdce na dlani“ a v její společnosti je vám dobře. Škoda, že takových lidí není okolo nás více…! 

Jedni z prvních majitelů Pátku nechali vybudovat na vysokém břehu Ohře tvrz, která byla v letech 1544 – 1557 přestavěna na renesanční zámek. Další rekonstrukce proběhla v letech 1693 – 1697 a podílel se na ní významný architekt Antonio Porta (ten se na přelomu 17. a 18. století zapojil i do projektu rozsáhlé přestavby zámku v Peruci). Do roku 1700 se stavěly hospodářské budovy, a když v roce 1710 zakoupili panství strahovští premonstráti, vybudovali v severní části prvního patra kapli Narození Panny Marie. V jejich majetku byl zámek do roku 1945. Potom sloužil jako kanceláře MNV, JZD a také zde byla mateřská školka. Dnes je zámek prázdný, kromě expozic v přízemí, které jsou zpřístupněny pro veřejnost o letních prázdninách, tj. v červenci a srpnu.

A nyní pár slov o samotné exkurzi. Pátecký zámeček není veliký, snad právě proto máte pocit, že jdete k někomu na návštěvu. Tento pocit se v našem případě umocnil, když hned po vkročení do vstupní haly na nás dýchla domácí atmosféra v podobě dvou voňavých čerstvě upečených bábovek, které na nás již čekaly na stolku spolu s mísou jablek. Květinová výzdoba je samozřejmostí…

V první výstavní síni jsme obdivovaly díla akademické malířky Hany Štroblové, která má v nedalekých Košticích nad Ohří chalupu po svých rodičích, kteří zde žili, a kde ona sama dosud tráví mnohá letní období. Tvorba malířky zahrnuje kromě obrazů krajin a hlavně dětských portrétů i její keramickou tvorbu – menší plastiky, kachle a nástěnné výzdoby. Sama o svých dílech říká, že nemají provokovat, ale potěšit – a to se jí určitě daří. Vystavovaná díla věnovala malířka obci Pátek pro trvalou expozici na zdejším zámku.

V této místnosti jsme také obdivovaly původní nástropní fresky, které před lety zachránil a nechal renovovat bývalý starosta Peruce pan Josef Vilhelm. To je jediné, co zde zbylo po původních majitelích… Fresky pocházejí z počátku 18. století, autorem je známý premonstrátský malíř František Siardus Nosecký.

V další výstavní síni jsme se s velkým zájmem „vrhly“ na informační panely o životě a hlavně o výpravách známého českého cestovatele dr. Emila Holuba, který v Pátku žil od svých deseti let. Navštěvoval žatecké gymnázium, kde také v roce 1866 maturoval. Potom následovala studia na Karlově Univerzitě v Praze a krátce po studiích se vydává do Afriky, kde začíná sestavovat svoji rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku. Zajímavostí je, že jako první zpracoval detailní mapu oblasti okolo Viktoriiných vodopádů. Jeho sbírky v souhrnu patřily k největším svého druhu na světě a byly tak rozsáhlé, že se prakticky nedaly vystavovat ucelené a bohužel ani nebylo možné je uchovat v celku. Krásná expozice je v jeho rodišti v Holicích.

Po prohlídce exponátů v přízemní části zámku jsme si šly prohlédnout kapli v prvním patře. Po velmi zajímavém výkladu a vzpomenutí na bývalého hodného pana Václava Páchu z Peruce, nám paní Hubičková dovolila vystoupat až k věžním hodinám, kde byl nádherný výhled na řeku Ohři.

V zámečku se nám velice líbilo, ale měly jsme ještě na programu návštěvu zdejšího mlýna. Tedy, mlýna – z toho jsme viděly pouze chátrající budovu z roku 1567. Dovnitř jsme z bezpečnostních důvodů nesměly. Mlýn měl původně pět „moučných“ kol a sloužil širokému okolí. Nyní, po navrácení mlýna původním majitelům, je zde nová vodní elektrárna. Přiznám se, že zde jsem nedávala pozor, tak toho moc o výrobě elektřiny nevím. Ale bylo tam hezky – mně se nejvíce líbila zátoka s rybářským křeslem a prutem…

Po prohlídce elektrárny nás ještě paní Hubičková pozvala zpátky do zámečku na kávu – a došlo i na ty krásné voňavé bábovky. Jedna byla ořechová a druhá čokoládová. Musely jsme ochutnat obě. A byly výborné!

Dopoledne strávené na Pátku uteklo jako voda a my jsme se musely rozloučit. A věřte, že poděkování paní Hubičkové za milé přijetí a odborný výklad bylo od nás všech upřímné. Ani se nám nechtělo odcházet, ale vlak nečeká…

 

Helena Halamová, 4. ročník

 

Fotogalerie