Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Českopis v novém kabátě

Českopis v novém kabátě

S příchodem nového školního roku jsme v předmětu českopis v rámci projektu Třetí věk při Městské knihovně Louny vyzkoušeli nový model výuky.

Na rozdíl od předchozích let probíhá výuka formou výletů do předem vytipovaných lokalit, což nás může zanést do všech zákoutí České republiky. V zimním semestru 2015 se uskutečnily dva výjezdní semináře do západních Čech. V říjnu to byly západočeské lázně (Františkovy a Mariánské) a Cheb, v listopadu hlavní evropské město kultury 2015, Plzeň.

Studenti jsou vždy již v autobuse seznámeni s reáliemi, historií, osobnostmi a zajímavostmi daných lokalit. Dále je seminář zaměřen na osobní zážitky a prohlídky zajímavých a důležitých míst, ať už jde o lázeňské kolonády a fontány nebo katedrálu a památky v Plzni a okolí.

Nový úspěšný formát českopisu bude pokračovat i v dalších semestrech. Dosavadní i noví studenti se již teď mohou těšit na letní semestr, kdy se uskuteční exkurze do Libereckého a Královéhradeckého kraje.

 

lektorka Marcela Langrová

 

Fotogalerie