Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Les

Les

Na začátku hodiny se studentky rozcvičily tím, že kreslily tužkou, která se nesměla zvednout z papíru. Aby se jim pracovalo dobře, poslouchaly hudbu Philipa Glase z filmu Hodiny.  Potom jsem studentkám rozdala klacky, velké papíry si přilepily na zem, dostaly barevné tuše a instrukce, že se nesmí předklánět a musí držet klacek oběma rukama. To vše opět při kresbě lesa. Všechny byly překvapené, protože jsme nic takového ještě nezkoušely.

Nakonec přišla obligátní kresba suchým pastelem na barevný papír, tématem byl opět les, předlohou byly fotografie z knih z fondu knihovny.

Skupiny UM 4 a UM 5 místo poslední práce malovala akvarelem nebe pro anděla. Vznikly tak první výkresy na naši tradiční adventní andělskou výstavu do galerie knihovny.

 

lektorka Věra Pokorná

 

Fotogalerie - UM 2 (16.9.)

Fotogalerie - UM 3 (23.9.)

Fotogalerie - UM 1 (30.9.)

Fotogalerie - UM 4 (7.10.)

Fotogalerie - UM 5 (7.10.)