Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Městská knihovna Louny má za sebou další úspěšný rok

Městská knihovna Louny má za sebou další úspěšný rok

Pět let v domě číslo jedna, další národní ocenění, stovky výpůjček, 10. výročí projektu Třetí věk, zahájení experimentálních služeb v areálu Nemocnice Louny, spokojení návštěvníci a čtenáři.  Proti předchozímu období přišlo méně návštěvníků, ale půjčili si více knih.  Lounská knihovna uzavřela další úspěšný rok a chystá spoustu zajímavých akcí na ten letošní.

Statistická čísla za rok 2015 (k 31. 12. 2015) potvrzují zájem lidí o služby knihovny

Do knihovny přišlo 154 569 lidí, průkazku do knihovny vlastní 4 202 (z toho: 33,17% muži, 66,83% ženy). Co se čtenářské obce složení týká, je to 759 seniorů (18,06%), 1529 pracujících (36,39%), 1580 žáků a studentů (37,6%), 130 předškoláků (3,09%), 51 ZTP (1,21%).

Čtenáři si celkem přišli pro 294 567 dokumentů, z toho 202 567 knih, 27 560 periodik, 64 440 ostatních dokumentů (DVD, CD, brožury, přílohy…)

Oblíbené jsou cizojazyčné dokumenty, vyhrávají dokumenty v angličtině 1164, v němčině 174, ve slovenštině 158, v ruštině 53, ve španělštině 42 knih.

Průměrný počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře je 70,1, počet výpůjček na 1 návštěvníka 1,9.

A co se nejvíc čte a půjčuje?

Beletrie pro dospělé: Román o růži (Vondruška, Vlastimil) - 46x, Slepá závist (Javorská, Jana) – 42x

naučná pro dospělé: Louny-historie, kultura, lidé – 47x, Čtyři dohody (Ruiz, Miguel) – 28x

beletrie pro děti: Deník malého poseroutky (Kinney, Jeff) – 46x, Špalíček veršů a pohádek (Hrubín, F.) – 37x

naučná pro děti: Minecraft (Mosang) – 45x, Dějiny udatného českého národa (Seifertová, Lucie) – 39x

DVD:  Brekdance Girl – 52x, Donaldovy nejlepší vánoční grotesky – 48x

CD:  Man on the rocks (Oldfiel, Mike) – 29x, Women of Africa – 27x

periodika: Bravo – 750x, Žatecký a lounský deník – 640x

Dobrovolníci v knihovně

Knihovna dlouhodobě staví svoji práci na pomoci dobrovolníků, ti odpracovali 3 011 hodin. Stálicí mezi nimi je Spolek paní, dam a dívek, lektoři cizích jazyků, ale také studenti středních škol a jednotlivci. Významnou skupinu tvoří nově studenti z Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla.

Také díky dobrovolníkům v knihovně proběhlo 251 kulturních akcí a 981 akcí vzdělávacích.

Fenoménem mezi vzdělávacími akcemi je projekt Třetí věk; v jubilejním 10. školním roce studuje 344 studentů, z toho 62 zcela nových. Celkem knihovna nabízí 23 předmětů, ve kterých vyučuje 20 lektorek a lektorů. Mezi nejoblíbenější předměty tradičně patří evropis, českopis, dějiny regionu, trénování paměti a nový předmět - hospodyňka.

Knihovna s výkonem regionálních funkcí

MKL je pověřena výkonem regionálních funkcí, to znamená, že má na starosti místní lidové, obecní ale i profesionální knihovny v okrese, celkem 36. Metodicky je řídí, vzdělává zaměstnance, těm neprofesionální nakupuje a doručuje knihy ve výměnných souborech. Je to velká a důležitá práce, kterou knihovna dělá ve spolupráci s obcemi. Finančně zajištuje službu kraj, ale obce přispívají 5 korunami na 1 obyvatele obce. Knihovny výborně fungují tam, kde funguje spolupráce s obecním úřadem. Loni poprvé udělovala knihovna ceny za vynikající spolupráci, první oceněnou byla starostka Veltěž - Věra Posledníková.

Počet půjčených knižních souborů 148, počet půjčených knih 10 136, počet najetých kilometrů po venkovských knihovnách 1 656, pro knihovníky 6 seminářů, dva velké projekty Kultura za humny, Města a obce čtou: 58 akcí, 1 303 návštěvníků, revize proběhla v 8 knihovnách, bylo zrevidováno 48 418 knih.

Dobrou knihovnu dělají dobré knihy

MKL nakoupila za 1 005 491 Kč z prostředků města, z prostředků kraje pro venkovské knihovny 465 278 Kč (2451 nových knih), pro lounskou koupeno 2 890 nových knih, průměrná cena za nákup jedné knihy 188 Kč.

Celkem bylo nakoupeno 5 341, z toho beletrie pro dospělé: 2 299 ks, naučná pro dospělé: 1 322 ks, beletrie pro děti: 1 278 ks, naučná pro děti: 442 ks

Mimo dobrých knih dělají dobrou knihovnu knihovnice a knihovníci, ti se musí neustále vzdělávat. Zaměstnanci se vzdělávali 1 180 hodin, průměr na jednoho zaměstnance je 51 hodin.

MKL otevřela experimentální provoz v prostorách Nemocnice Louny, pravidelně knihy půjčuje v Dětské psychiatrické nemocnici a v Léčebně dlouhodobě nemocných, kam chodí také číst dobrovolníci.  Po plážové knihovně je to další provoz mimo stálou budovu.

Ne vše se podařilo. Knihovnu velmi mrzí, že si nepřeje Město Louny účast knihovny při vítání občánků, knihovna v předchozích letech vítala občánky první knížkou a poukazem na průkazku do knihovny, kterou mohly děti získat na prvních 6 let života. Drobné dárky dostávali také rodiče. O tuto milou aktivitu knihovna přišla, prý si rodiče účast knihovny nepřejí.

Veřejný dům se vším všudy

Pravděpodobně od poloviny ledna 2016 bude knihovna také provozovat veřejné toalety. Jiné aktivity svěřeny knihovně zřizovatelem nebyly.

Rok Williama Shakespeare, Karla Čtvrtého a Václava Havla

Návštěvníci a čtenáři se dočkají většiny programů a aktivit, které knihovna pořádala v minulosti. Vrací se k pořadu Na pavlači, kde zpravodaj Českého rozhlasu Jan Beneš zpovídá zajímavé hosty, spolupracuje na projektu Lucemburské Louny, chystá velký Den navíc 29. února, chystá LiteraTúru, sociálně terapeutická dílna Jeroným bude rozvážet knihy na speciálním kole čtenářům, kteří nemohou přijít. K velkým výročím chystá zajímavé projekty.

Knihovna děkuje všem spolupracujícím subjektům, bez nich a dobrovolníků by práce neměla smysl. Děkuje všem školkám a školám za výbornou spolupráci, zřizovateli za finanční podporu.

Ilona Konířová a Dagmar Kučerová