Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Podesáté do školy

Podesáté do školy

Již desátým rokem provozuje Městská knihovna Louny projekt Třetí věk. První studenti se přišli zapsat 1. 9. 2006 do studovny v Husově ulici, vítali je 4 lektoři, nabízeli 4 předměty. Studentů přišlo 42, mnozí z nich přijdou letos již podesáté k zápisu! Třetí věk je fenomenální záležitostí lounské knihovny.

Vzdělávací cyklus Třetí věk nemá žádnou akreditaci, nepotřebuje ji, studenti stojí 1. září již tradičně frontu před knihovnou, aby si mohli zapsat oblíbené předměty a dostat se do skupin, které si vybrali! Vývoj projektu je obrovský, ze 4 předmětů 21, ze 4 lektorů 16. Ze středy, která byla „naším dnem“ celotýdenní program. Každoročně necelých 300 studentů v ročníku, letos čeká knihovna překročení třístovkové hranice. Lektorský tým je tvořen většinou z interních zaměstnanců knihovny, to klade vysoké nároky na jejich profesní rozvoj. Stálý tým je doplněn odborníky z různých oblastí.

Studenti očekávají, že se mohou zapsat do svých oblíbených předmětů, ale k tomu žádají něco nového. Letos to např. bude „hospodyňka“, dějiny náboženských systémů či reformovaný českopis. Zapsat se může každý, kdo chce, a má průkazku do knihovny. Jeden předmět na jeden semestr stojí 70 korun, chodit do třetího věku tedy může každý.

Již teď jsou studentům i novým zájemcům k dispozici letáky s vypsanými obory. Některé předměty mají stop stav, takže je dobré přijít k zápisu již 1. září. Novým studentům budou lektoři prezentovat své předměty právě v den zápisu.

Tradičně nejoblíbenějšími je trénování paměti, evropis a dějiny. Studenti se mohou těšit již na začátku semestru na zahraniční exkurzi do polského Krakova. Právě zahraniční cesty jsou pro studenty velkým lákadlem, společně již navštívili např. Berlín, Londýn a Paříž.

V září se bude také oslavovat. V neděli 13. 9. od 17.00 hodin proběhne slavnostní večer k desátému výročí prvního zápisu na Zastávce. Studenti si mohou vyzvednout vstupenky ve studovně knihovny za 1 Kč. Večer finančně podpořila Kulturní komise města.

Více informací k zápisu na www.mkl.cz.

 

Dagmar Kučerová