Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Týden knihoven skončil, lounská má další prestižní cenu do sbírky

Týden knihoven skončil, lounská má další prestižní cenu do sbírky

V rámci Týdne knihoven proběhl ve čtvrtek 9. října v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt, za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR, zástupců Svazu měst a obcí, knihovnic a knihovníků z celé republiky, starostek a starostů byly předány ceny v soutěži Knihovna roku 2015. Městská knihovna Louny byla ohodnocena jako nejlepší česká knihovna v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel. Domů si přivezla Zvláštní ocenění za aktivity podporující integraci zdravých a handicapovaných lidí.

Předávání ceny Knihovna roku 2015

 

Právě integrace je velkým tématem lounské knihovny, trvale pracuje na programech pro seniory v rámci projektu Třetí věk, integruje duševně nemocné a mentálně postižené v rámci terapeutické dílny Jeroným, připravuje programy pro děti ze sociálně vyloučených skupin. Knihovna je jednoduše zcela otevřeným prostorem, neutrálním a bezpečným místem pro každého.

Absolutním vítězem letošní soutěže v kategorii městských knihoven je Olomouc, Louny získaly absolutní titul v roce 2011.

Ve stínu ocenění však nemohou zůstat akce, které v Týdnu knihoven proběhly. V neděli 4. října to byl čtvrtý ročník Jablečných slavností, které připravily knihovnice MKL a dobrovolnice ze Spolku paní, dam a dívek. Všechno dění se pro hezké počasí soustředilo na dvorku. Byly zde různé soutěže pro děti, výtvarné dílny, prodejní stánky s jablečnými dobrotami, sušenými jablky i patchworkem a dalšími krásnými výrobky. Členky z Veselé vlny nabízely pletené výrobky, byl tu i ručně vyrobený lis na jablka.  Také zde probíhala výměna receptů a soutěž o nejlepší marmeládu „Jamování“.  Cenu za nejlepší marmeládu získala již podruhé Anna Bahnerová, do soutěže přišla letos s třešňovou. Návštěvníci mohli ochutnat jablečný mošt darovaný Lounskou moštárnou a jablka věnovaná Farmářským obchodem.

Jablečné slavnosti

 

Zažít knihovnu jinak mohly především děti! V úterý 6. 10. děti v rámci Velkého říjnového společného čtení vzpomněly na Karla Čapka. Prostřednictvím ukázek z Dášeňky, Pudlenky či Devatera pohádek si připomněly jeho bravurní práci s jazykem. Milým rozptýlením pak byla návštěva Davida Kubalíka, pejska Foxulky a kočky Čertinky z Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Středeční odpoledne patřilo nevidomé Blance Janečkové, která dětem četbou knih v Braillově písmu dokázala, že číst se dá i bez zraku. Závěr týdne se nesl v duchu setkání s autory knih. Ve čtvrtek proběhly v rámci Maratonu čtení besedy a workshopy s Ondřejem Horákem, spoluautorem knihy Proč obrazy nepotřebují názvy, která získala Magnesii Literu 2015 v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež. V pátek byl vzácným hostem František Skála, který dětem představil své autorské knihy i ilustrace, jimiž doplnil díla jiných autorů. Překvapení čekalo každé odpoledne i na návštěvníky dětského oddělení. Na pultě sedící skřítek Zvídálek s nimi díky indiciím odhaloval jména literárních postav, pomocí hmatu a čichu tajemné předměty a prostřednictvím obrázků a zvukových ukázek i názvy pohádek.

Se Zvídálkem za tajemstvím knížek (web dětského oddělení)

 

Pokud jste ve čtvrtek 8. 10. kolem čtvrté hodiny odpolední procházeli lounským náměstím, určitě jste si všimli rozruchu u vstupních  knihovny. Klub(ovna) Luna tu veřejnosti představila projekt  „Přírodopis jinak“, který patří ke kroužkům a aktivitám, které toto volnočasové zařízení provozuje. Děti si každý čtvrtek od 16:30 mohou prohlédnout a pohladit nějakého živého tvora, něco se o něm dozvědět a naučit se ctít přírodu a pečovat o své zvířecí kamarády.

Tentokrát byly pozvány děti z lounských škol, aby přišly se svými zvířecími přáteli a ukázali je ostatním dětem. Kolem čtyřicítky dětí tuto výzvu vyslyšelo a nakonec se na náměstí sešli pejsci a  psi, morčata, králík a živoucí fosilie listonozi. Díky patří i dobrovolníkům, kteří s Klubovnou již dlouho spolupracují a přivedli nádherné štěně Bernského Salašnického psa  a důstojného chrta. Ostatně „Gandalf a Bruno“ si to také užili.

Přírodopis jinak (web dětského oddělení)

 

Motto letošního Týdne knihoven se tedy v lounské knihovně podařilo naplnit na 100%. Pak tedy také neváhejte a vnímejte knihy všemi smysly celý rok!

 

Vaše knihovna