Třetí věk » Předměty » Tělocvičení

Tělocvičení

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Jitka Hofmannová

 

Anotace:

Předmět je zaměřen na bolesti v zádech, pohybového aparátu, prevenci před zraněním, vyvarování se škodlivých cviků či principy správného držení těla.

Cena předmětu dle dohody s lektorkou.

 

Časová dotace:

  • délka přednášky: 60 minut (frekvence 1x týdně)
  • předmět napříč ročníky rozdělený do 1 – 2 úrovní podle počtu přihlášených

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé semestry:

letní semestr

  • kondiční cvičební lekce (s hudbou 55 min) pro seniory s cílem všestranného procvičení
  • úvodní část – uvítání, vysvětlení úkolů lekce, soustředění pozornosti, povzbuzení
  • rozcvičení – pozvolná příprava organizmu na další zatížení např. cvičení pro zahřátí, mobilizační, protahovací cvičení
  • hlavní část – opakování osvojených dovedností, rozvoj silových předpokladů, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti (v postoji, sedu, podporu, lehu)
  • závěrečná část – zklidnění (relaxace, strečink, dechová cvičení, kontrola držení těla)

 

zimní semestr

  • nácvik choreografie pro pokročilé seniorky
  • cvičení s náčiním: tyče (dřevěné, plastové, pružné, flexibar), malé míčky, míče, overbally, ručníky, therabandy, kroužky, malé činky, různé balanční plochy Bossu atd.

 

Cena 30 Kč / hodinu cvičení


Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.