Třetí věk » Předměty » Vlastivěda

Vlastivěda

Předmět pro studenty 1. a 2. ročníku.

 

Lektorka:

Marcela Langrová

 

Anotace:

Seminář je určen pro ty, kteří se zajímají o historii, ale i současnost regionu, ve kterém žijí. Semináře probíhají formou:

  • praktická část – výlety do vytipovaných lokalit (vždy s průvodcem) – 70% předmětu
  • teoretická část – přednášky (lektoři, odborníci, studenti vyšších ročníků) – 20% předmětu
  • samostatné práce studentů – 10% předmětu

 

Semináře jsou koncipovány tak, aby studenti měli přehled o historii, památkách a zajímavostech našeho regionu a jeho okolí – Žatec, Most, Slaný, Roudnice, Litoměřice aj.

 

Geografický rozsah:

Louny a nejbližší okolí

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně
  • délka semináře: 2 – 4 hodiny (výlety), 2,5 hodiny (teoretická část)
  • maximální kapacita v jednotlivých skupinách: 15 studentů
  • rozvrh: 

 

Cena 150 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.